TRENDS IN Y GENERATION’S BEHAVIOUR ON THE FOOD MARKET

Barbara Kucharska1, Mirosława Malinowska2
1, 2 University of Economics in Katowice
Kucharska, Barbara; ORCID: 0000-0003-0669-3330 (University of Economics in Katowice)
Malinowska, Mirosława; ORCID: 0000-0001-7467-2502 (University of Economics in Katowice)
TRENDS IN Y GENERATION’S BEHAVIOUR ON THE FOOD MARKET
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 22(71), s. 106-119

Słowa kluczowe

generation Y consumer behaviour food market trends

Key words

pokolenie Y zachowania konsumentów rynek żywności trendy

JEL Classification

D11 D12 J11

Streszczenie

The aim of the article is to identify Y generation’s behaviour on the food market in the context of dominant consumer trends. The purpose of the article was accomplished by literature studies, information from branch magazines and direct research carried out by the authors of the article. Identification of consumer trends was made on the basis of secondary sources of information, using also the report Top 10 Global Consumer Trends 2019 by Euromonitor International. The report also became an inspiration to undertake direct research, which was carried out using the auditorium survey technique among representatives of the Y generation. The results of research and analysis indicate that the Y generation referred to as "yummy" is an extremely important entity on the food market - large, young, innovative , active, fast, demanding, unique and very important for the supply entities on the food market. The behaviour of this group of consumers determines contemporary trends on the market and the necessity to undertake activities consistent with these trends in terms of the offer, its availability, as well as diversity and price.

Abstract

Celem artykułu jest identyfikacja zachowań pokolenia Y na rynku żywności kontekście dominujących trendów konsumenckich. Realizacji celu artykułu posłużyły studia literaturowe, informacje pochodzące z czasopism branżowych oraz badania bezpośrednie przeprowadzone przez autorów artykułu. Rozpoznania trendów konsumenckich dokonano na podstawie wtórnych źródeł informacji, wykorzystując również raport Top 10 Global Consumer Trends 2019 Euromonitor International. Raport stał się także inspiracją do podjęcia badań bezpośrednich, które zostały zrealizowane techniką ankiety audytoryjnej wśród przedstawicieli pokolenia Y. Wyniki przeprowadzonych badań i analiz wskazują, że pokolenie Y określane jako „mniam” to niezwykle ważny podmiot na rynku żywności – duży liczebnie, młody, innowacyjny, aktywny, szybki, wymagający, wyjątkowy oraz bardzo ważny dla podmiotów podaży na rynku żywności. To zachowania tej grupy konsumentów wyznaczają współczesne trendy na rynku i konieczność podejmowania działań zgodnych z tymi trendami w zakresie oferty, jej dostępności, a także różnorodności oraz ceny.