NEW TRENDS IN CONSUMPTION ON THE COFFEE MARKET

Grzegorz Maciejewski1, Sylwia Mokrysz2
1 University of Economics in Katowice, 2 Mokate SA
Maciejewski, Grzegorz; ORCID: 0000-0002-1318-0747 (University of Economics in Katowice)
Mokrysz, Sylwia (Mokate SA)
NEW TRENDS IN CONSUMPTION ON THE COFFEE MARKET
Nowe trendy w konsumpcji na rynku kawy
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 22(71), s. 132-144

Słowa kluczowe

megatrends consumer trends trends on the food and beverages market product trends coffee market.

Key words

megatrendy trendy konsumenckie trendy na rynku żywności i napojów trendy produktowe rynek kawy

JEL Classification

D12 E21 M30

Streszczenie

The aim of the article is to present trends in consumption, which currently affect or will affect the behaviour of coffee consumers in the next 2-5 years. The article is written in the form of theoretical considerations supported by an analysis of source materials. It presents the main megatrends, consumer trends and product trends observed on the coffee market. It also describes relations between the aforementioned phenomena and consumer behaviour. The analysis of the collected data made it possible to conclude that the main trends determining consumer behaviour are naturalness and sustainability, health and nutrition, multisensory experience, convenience, digitalisation and individualisation. In order to meet these trends, producers and sellers of coffee will also want to gain an influence on the choices and preferences of coffee consumers by supporting and developing such product trends as: craft coffee time, the ice age is coming, ready to drink coffee, co-branding to dial up indulgence, convenient formats go premium, the rise of super coffee or the world of smart vending machines.

Abstract

Celem artykułu jest przybliżenie trendów w konsumpcji, które oddziaływają obecnie lub będą oddziaływać w perspektywie 2-5 lat na zachowania konsumentów kawy. Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań wspartych analizą materiałów źródłowych. Przedstawione w nim zostały główne megatrendy, trendy konsumenckie oraz trendy produktowe obserwowane na rynku kawy. Opisano w nim także relacje zachodzące między wymienionymi zjawiskami a zachowaniami konsumentów. Przeprowadzona analiza zgromadzonych danych pozwoliła stwierdzić, że główne trendy determinujące zachowania konsumentów to naturalność i zrównoważony rozwój, zdrowie i zdrowe odżywianie, wielozmysłowe doświadczenia, wygoda, digitalizacja oraz indywidualizacja. Producenci i sprzedawcy kawy wychodząc naprzeciw tym trendom, będą również chcieli sami uzyskać wpływ na wybory i preferencje konsumentów kawy wspierając i rozwijając takie trendy produktowe jak: czas kawy rzemieślniczej, epoka lodowcowa – kawy parzone na zimno, kawy gotowe do spożycia, łączenie marek dla większej przyjemności, kawa wygodna w formacie premium, czas super kawy czy świat inteligentnych automatów.