THE DEVELOPMENT OF PROSUMPTION ON THE POLISH E-SERVICES MARKET

Robert Wolny
University of Economics in Katowice
Wolny, Robert; ORCID: 0000-0003-4088-718X (University of Economics in Katowice)
THE DEVELOPMENT OF PROSUMPTION ON THE POLISH E-SERVICES MARKET
Rozwój prosumpcji na rynku E-usług w Polsce
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 22(71), s. 238-249

Słowa kluczowe

prosumption prosumer e-services ICT non-participant observation

Key words

prosumpcja prosument e-usługi ICT obserwacja nieuczestnicząca

JEL Classification

M31 L86

Streszczenie

In the information age, the growth of prosumer behavior would not be possible without the development of ICT technologies. The interactivity of contemporary media creates favourable conditions for the development of prosumption (a combination of “production” and “consumption.”) The article presents the problem of the behaviors of e-service consumers and demonstrates the results of a qualitative study which was conducted in 2018. For the purpose of the study, non-participant observation was adopted: conversations on internet forums dedicated to e-services were followed.

Abstract

W dobie społeczeństwa informacyjnego wzrost zachowań prosumenckich nie byłby możliwy bez rozwoju technologii ICT. Interaktywność współczesnych mediów sprzyja rozwojowi zjawiska prosumpcji. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z postępowaniem nabywców e-usług i prezentuje wyniki badań jakościowych. Badania przeprowadzono techniką obserwacji nieuczestniczącej w 2018 roku śledząc uczestników dyskusji na branżowych forach internetowych poświęconych e-usługom. Artykuł ma charakter badawczy.