PROACTIVE PURCHASE BEHAVIOUR AND THEIR RELATIONS IN SIMPLE SATISFACTION MODEL

Grzegorz Biesok1, Jolanta Wyród-Wróbel2
1, 2 University of Bielsko-Biała
Biesok, Grzegorz; ORCID: 0000-0002-4987-5823 (University of Bielsko-Biała)
Wyród-Wróbel, Jolanta; ORCID: 0000-0001-6018-9755 (University of Bielsko-Biała)
PROACTIVE PURCHASE BEHAVIOUR AND THEIR RELATIONS IN SIMPLE SATISFACTION MODEL
Proaktywne zachowania zakupowe i ich relacje w prostym modelu satysfakcji
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, vol., nr 22(71), s. 28-37

Słowa kluczowe

consumer research proactive consumer behaviour satisfaction model structural equation modelling (SEM)

Key words

badania konsumenckie proaktywne zachowania zakupowe model satysfakcji modelowanie równań strukturalnych (SEM)

JEL Classification

M310 L810

Streszczenie

The purpose of the paper was to verify how proactive shopping behaviours, as declared by the respondents, affect the relationship between expectations, perceived quality and customer satisfaction within a simple satisfaction model. The subject of research was supermarket customers. The authors of the article assumed ten proactive shopping behaviours and then built and verified a satisfaction model in the groups of respondents declaring, or not declaring, the given behaviour. The main conclusions resulting from the analysis is that satisfaction with purchases is more determined by the perceived quality in the case of customers who declare frequent purchases of products that improve the standard of living, consistency in purchasing perceived products and rapidity of purchasing decisions.

Abstract

Celem przeprowadzonych badań była chęć weryfikacji czy i w jakim stopniu deklarowane przez respondentów proaktywne zachowania zakupowe wpływają na relacje między oczekiwaniami, postrzeganą jakością a satysfakcją klientów w prostym modelu satysfakcji. Podmiotem badań byli klienci supermarketów. Autorzy artykułu przyjęli dziesięć zachowań, w których może demonstrować się proaktywna postawa zakupowa. Następnie ustalono modele satysfakcji w grupach respondentów deklarujących lub niedeklarujących dane zachowanie. Głównymi wnioskami wynikającym z analiz jest to, że satysfakcja z zakupów w większym stopniu zdeterminowana jest przez postrzeganą jakość w przypadku klientów deklarujących częste kupowanie produktów, które poprawiają poziom życia, konsekwencję w nabywaniu upatrzonych produktów oraz szybkość (niezwłoczność) podejmowanych decyzji zakupowych.