UNDECLARED WORK OF SOCIALLY EXCLUDED PEOPLE IN LIGHT OF SURVEY RESEARCH

Mariola Szewczyk-Jarocka
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Szewczyk-Jarocka, Mariola; ORCID: 0000-0001-9048-9513 (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
UNDECLARED WORK OF SOCIALLY EXCLUDED PEOPLE IN LIGHT OF SURVEY RESEARCH
Nierejestrowana praca osób wykluczonych społecznie w świetle badań ankietowych
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 24(73), s. 244-254

Słowa kluczowe

undeclared work socially excluded people opinion surveys

Key words

praca nierejestrowana osoby wykluczone społecznie badania opinii

JEL Classification

E24 E26 J46

Streszczenie

Undeclared work is conducted without entering into an official employment relationship. The aim of the research is to present opinions of respondents on the local labor market about work performed outside of an actual contract by socially excluded people. The analysis was conducted using a survey of the opinions of socially excluded people registered at the Municipal Labor Office in the city of Plock. The analysis included the results of surveys received from 350 respondents, including 195 people surveyed using paper questionnaires and 155 people surveyed using a questionnaire posted on the Internet in 2018. The analyses included the distribution of answers to survey question within the entire sample together with verification of the statistical significance between the answers and such variables as: sex, age, education and period of being registered in the Municipal Employment Office.

Abstract

Praca nierejestrowana jest wykonywana bez nawiązania oficjalnego stosunku pracy. Celem badania jest przedstawienie opinii respondentów na lokalnym rynku pracy na temat pracy wykonywanej poza faktycznym kontraktem przez osoby wykluczone społecznie. Analiza została przeprowadzona za pomocą badania opinii osób wykluczonych społecznie zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. W analizie uwzględniono wyniki ankiet otrzymanych od 350 respondentów, w tym 195 osób ankietowanych za pomocą kwestionariuszy papierowych oraz 155 osób ankietowanych za pomocą kwestionariusza zamieszczonego w Internecie w 2018 r. Analizy obejmowały rozkład odpowiedzi na pytania ankietowe w całej próbie wraz z weryfikacją istotności statystycznej między odpowiedziami, a takimi zmiennymi jak: płeć, wiek, wykształcenie I okres rejestracji w Miejskim Urzędzie Pracy.