Wpływ reformy rynku cukru na sytuację cukrownictwa i plantatorów buraka cukrowego w Polsce

Arkadiusz Artyszak

Artyszak, Arkadiusz
Wpływ reformy rynku cukru na sytuację cukrownictwa i plantatorów buraka cukrowego w Polsce
Influence of the reform of the European Union sugar market on situation of sugar industry and planters of sugar beet in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 11-15

Słowa kluczowe

reforma unijnego rynku cukru burak cukrowy przemysł cukrowniczy

Key words

reform of European Union sugar market sugar beet sugar industry

Streszczenie

Reforma unijnego rynku cukru będzie bardzo niekorzystna dla polskiego cukrownictwa i plantatorów. Pozostaną tylko najwydajniejsze cukrownie o najmniejszych kosztach produkcji. Natomiast uprawą buraków cukrowych będą tylko zajmować się najlepsi plantatorzy (wysokie plony cukru, małe koszty produkcji).

Abstract

The reform of the European Union sugar market will be very unfavourable for the Polish sugar industry and growers. Only the best and most productive factories with the lowest costs of production will remain in business. Also, only the most efficient growers will be interested in sugar beet production (high sugar yields, low production costs).