Opodatkowanie rolnictwa w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań

Wojciech Łęczycki

Łęczycki, Wojciech
Opodatkowanie rolnictwa w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań
Taxation of Polish agriculture according to the current law regulations
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 161-169

Słowa kluczowe

podatek ustawa rolnictwo

Key words

tax regulations agriculture

Streszczenie

Obecnie obowiązuje w Polsce 11 ustaw podatkowych, z czego większość zawiera uregulowania dotyczące rolnictwa. Część z obowiązujących obecnie rozwiązań została wymuszona przystąpieniem do Unii Europejskiej i koniecznością implementacji jej uregulowań w zakresie podatków pośrednich, do przepisów krajowych. W polskim rolnictwie pozostają jednak obszary zupełnie nieopodatkowane, głównie dochody z działalności rolniczej. Należy więc oczekiwać, że w przyszłości nastąpią zmiany w tym zakresie

Abstract

Current tax regulations regarding the Polish agricultural sector must be adjusted to the macroeconomic and social environment. In the future a tax on incomes from agriculture should be inroduced which would help to better manage the national economy. It can be difficult and cause many problems, especially social