Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Monika Szafrańska

Szafrańska, Monika; ORCID: 0000-0002-4948-7636
Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
The role of co-operative banks in the development of agriculture and rural areas
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 213-220

Słowa kluczowe

banki spółdzielcze rolnictwo obszary wiejskie

Key words

co-operative banks agriculture rural areas

Streszczenie

Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich jest analizowana na przykładzie Banku Spółdzielczego w Łącku. Działalność depozytowa bardzo wzrosła od czasu przystąpienia Polski do UE, ponieważ warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich jest posiadanie konta bankowego.

Abstract

The aim of the paper was to present an analysis of influence of activity of co-operative banks on the development of agriculture and rural areas. The analysis concerned the activity of Co-operative Bank in Łącko in years 2003-2005. Co-operative Bank in Łącko is the oldest bank in Małopolska. The majority of its operations are located in the rural areas. The main clients of the Bank are inhabitants of Łącko region, farmers and small and medium size enterprises. Bank offered a wide selection of services. The most popular products were consumer credits and current accounts. In years 2003-2005 Bank opened 2021 accounts for farmers. Most of accounts were opened in 2004 because it was one of the conditions to receive financing from the EU funds. Bank offered also preferential credits.