Polski handel zagraniczny zbożami i ich przetworami po integracji z Unią Europejską

Elżbieta Kacperska

Kacperska, Elżbieta; ORCID: 0000-0002-6810-7037
Polski handel zagraniczny zbożami i ich przetworami po integracji z Unią Europejską
Polish foreign trade in cereals and cereal products after accession to the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 261-272

Słowa kluczowe

handel zagraniczny zboża tendencje Unia Europejska

Key words

foreign trade corn trends the European Union

Streszczenie

Opracowanie zawiera analizę polskiego handlu zagranicznego zbożami i ich przetworami w latach 2003 - I kwartał 2006 z uwzględnieniem struktury towarowej, geograficznej i uwarunkowań handlu po integracji z Unią Europejską. W latach 2003 – 2005 udział zbóż i produktów ich przetwórstwa stanowił średnio 7,5% w ogólnej wartości eksportu rolno-spożywczego i 7,2% w wartości importu. Wartość eksportu zbóż wykazywała tendencję wzrostową, a około 70% eksportu stanowiły produkty zbożowe wysoko przetworzone

Abstract

The paper presents an analysis of Polish foreign trade in cereals and cereal products in 2003 through the first quarter of 2006, including breakdown by product and geographical destination as well as trade conditions after the Polish accession to the European Union. In the years 2003 through 2005 cereals and cereal products amounted to 7.5% of the total agro-food export value, and 7.2% of imports. Value of cereal exports increased through time. Moreover, 70% of exports represented highly processed cereal products.