Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi ze wschodem (Europa Wschodnia, kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu) – bariery dla eksportu

Julian Krzyżanowski

Krzyżanowski, Julian; ORCID: 0000-0001-6418-154X
Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi ze wschodem (Europa Wschodnia, kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu) – bariery dla eksportu
Polish foreign trade in agricultural products with the East (Eastern Europe, Middle and Far East) – barriers to trade
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 293-300

Słowa kluczowe

handel zagraniczny produkty rolno-żywnościowe Europa Wschodnia Bliski Wschód Daleki Wschód

Streszczenie

Opisane są obroty i wskazane główne bariery w handlu artykułami rolniczymi z krajami Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz karajami Europy Wschodniej.

Abstract

The author deals with Polish foreign trade in agricultural products with the East (Eastern Europe, Middle and Far East). Polish exports in the last two years have increased. The analysis starts with presentation of exports to the so-called Community of Independent States (Russia and former Soviet Republics). Recent barriers in exports to Russia and Ukraine are indicated. A general picture of trade with Middle and Far East Countries is presented and the main constraints in trade are listed.