Charakterystyka cen miodu

Joanna Pawłowska-Tyszko, Małgorzata Śrubkowska

Pawłowska-Tyszko, Joanna
Śrubkowska, Małgorzata
Charakterystyka cen miodu
Differences in honey prices
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 330-336

Słowa kluczowe

miód ceny detaliczne

Streszczenie

Celem pracy była charakterystyka cen miodu różnych producentów oferowanych w sieciach hipermarketów. Dane pochodzą z badań własnych prowadzonych w styczniu 2006 roku. Z analizy danych wynika, że asortyment miodu w Polsce jest szeroki, a największe zróżnicowanie cenowe występuję wśród miodów wielokwiatowych, zdecydowanie mniejsze w obrębie miodów odmianowych.

Abstract

This paper provides a description of honey prices that producers offered in hypermarkets. Data come from the author’s study in January 2006. The data analysis demonstrates that there is a wide variety of honey in Poland, and the biggest price differentiation exists among multi-florous honeys, while it is much smaller in other varieties of honey.