Sytuacja dochodowa rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Anna Fabisiak, Walenty Poczta

Fabisiak, Anna
Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Sytuacja dochodowa rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
The income situation in agriculture in the CEE countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 337-343

Słowa kluczowe

kraje EŚiW rolnictwo wartość dodana brutto produktywność

Key words

CEE countries agriculture gross value added productivity

Streszczenie

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (EŚiW) cechuje znaczne zróżnicowanie sektora rolnego, zarówno w zakresie dochodów, jak też i czynników je kształtujących. Jedną z kategorii pozwalających na zobrazowanie tych różnic jest wartość dodana brutto. Jej wielkość jest ważnym kryterium ekonomicznej oceny funkcjonowania różnych dziedzin wytwórczości, w tym i wytwórczości rolniczej, obrazuje ona bowiem przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji.

Abstract

The income situation of the agricultural sector in the CEE countries is discussed. The dynamics of incomes, the productivity of labour and land, and the income gained by an average farm in 2003-2005 were analyzed. Both in 2004 and in 2005 an improvement in the income situation of agriculture in the CEE countries was observed. In 2005 compared to2003 in all CEE countries an increase of incomes in the agricultural sector occurred, the biggest being in Poland and in Lithuania. In 2005 the highest productivity of labour was in the Czech Republic and in Estonia and it was the lowest in Latvia. Also incomes obtained by an average farm were the highest in the Czech Republic and the lowest in Lithuania. The highest GVA per hectare of agricultural land was obtained in Slovenia.