Zmiany w wydatkach gospodarstw domowych dziesięciu nowych członków Uniic Europejskiej

Agnieszka Borowska

Borowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-0354-3281
Zmiany w wydatkach gospodarstw domowych dziesięciu nowych członków Uniic Europejskiej
Changes in household expenditures in the new EU member states
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 399-407

Słowa kluczowe

gospodarstwa domowe wydatki kraje Unii Europejskiej

Key words

households expenditures European Union countries

Streszczenie

Artykuł przedstawia przemiany w poziomie i strukturze wydatków gospodarstw domowych w Polsce jak i w pozostałych nowoprzyjętych krajach Unii Europejskiej w porównaniu do 15 „starych” członków UE w latach 1993-2004. W opracowaniu podjęto próbę wskazania kierunków zmian, jakie zachodzą w budżetach i wydatkach gospodarstw domowych, tak na produkty żywnościowe jak i nieżywnościowe.

Abstract

This study evaluated the changes in household spending in Poland compared with other European Union countries in the period 1993-2004. The article presents the changes in the level and structure of expenditures by household and by country