Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Dorota Komorowska

Komorowska, Dorota; ORCID: 0000-0002-9881-7785
Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Perspectives of organic farming development in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 43-48

Słowa kluczowe

rolnictwo ekologia produkcja ekologiczna

Key words

agriculture ecology ecological production organic farming

Streszczenie

W Polsce, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, notuje się małą liczbę gospodarstw ekologicznych, a istnieją większe możliwości rozwoju produkcji ekologicznej. Polska posiada sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Integracja Polski z UE stwarza możliwości wykorzystania naturalnych uwarunkowań do rozwoju produkcji ekologicznej poprzez powszechnie wdrażane programy pomocy rolnikom prowadzącym produkcję ekologiczną.

Abstract

In comparison with other countries of the European Union, there is a very small number of organic farms in Poland, even though there are many possibillities for development of organic production. Poland has very good natural conditions for development of organic agriculture. The accession of Poland to the European Union is creating some new possibilities and conditions for development of organic production. This can be achieved by creating aid programmes for farmers. These programmes are targeted at those farmers who follow organic production methods.