Wycena produkcji rolniczej w toku w opinii rzeczoznawców

Elwira Laskowska

Laskowska, Elwira; ORCID: 0000-0002-4577-4283
Wycena produkcji rolniczej w toku w opinii rzeczoznawców
Expert opinions on the valuation of agricultural production in progress
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 49-57

Słowa kluczowe

rolnicza produkcja w toku wycena

Key words

agricultural production in progress valuation survey.

Streszczenie

Głównym celem zaprezentowanych w artykule badań było poznanie opinii rzeczoznawców majątkowych na temat wyceny produkcji rolniczej w toku. Wyniki badań wskazały na istotne trudności w wycenie tej produkcji w praktyce, jak również na brak znajomości metod wyceny uwzględniających potencjał dochodowy oraz zmiany w czasie wartości produkcji rolniczej w toku. Ponadto, eksperci wskazali na brak literatury dotyczącej wyceny w rolnictwie, co potwierdza zasadność prowadzenia i popularyzowania badań w tym zakresie

Abstract

The aim of a survey was to learn the of valuers’ opinions about the value of agricultural production in progress. The research has shown that there were real difficulties in valuation of production in progress, experts do not have enough knowledge about incorporating the changes in the value of agricultural production, and they lack understanding of relevant literature