Pierwsze efekty reformy rynku cukru w UE i w Polsce

Arkadiusz Artyszak

Artyszak, Arkadiusz
Pierwsze efekty reformy rynku cukru w UE i w Polsce
First effects of sugar market reform in the EU and Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 167-172

Słowa kluczowe

burak cukrowy reforma rynku cukru Unia Europejska

Key words

sugar market reform sugar beet European Union

Streszczenie

W pracy przedstawiono stan wdrażania reformy rynku cukru w UE i w Polsce. Oczekiwaneefekty w postaci ograniczenia produkcji cukru są niewystarczające. Dlatego planuje się zwiększyćwysokość rekompensat za zaniechanie uprawy buraków cukrowych dla plantatorów.

Abstract

State of implementation of sugar market reform in the EU and in Poland are presented.Desired effects in the form of reduction of sugar production are not satisfactory. Therefore raisingcompensation payments for giving up sugar beet cultivation are envisaged