Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce

Sylwia Kierczyńska

Kierczyńska, Sylwia; ORCID: 0000-0003-1122-1506
Produkcja i eksport przetworów z owoców i warzyw w Polsce
Production and export of processed fruit and vegetables in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 225-230

Słowa kluczowe

przemysł przetwórczy przetwory owocowe przetwory warzywne

Key words

processing industry processed fruits processed vegetables

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie zmian w wielkości i strukturze produkcji oraz eksportuprzetworów z owoców i warzyw w Polsce w latach 1993-2005. W analizowanym okresie zwiększyłasię zarówno wielkość produkcji przetworów z owoców jak i z warzyw. Do rozwoju przetwórstwaowocowo-warzywnego w Polsce przyczynił się niewątpliwie eksport, którego udział w produkcjiprzetworów owocowych sięgał 62%, a przetworów warzywnych 46%.

Abstract

The aim of his paper was to present changes in the amount and structure of fruit andvegetable processing industry production and export in Poland, in years 1993-2005. Both theproduction of processed vegetables and processed fruit has increased in the analyzed period. About62% of the processed fruit was exported and in case of the processed vegetables it was about 46%.