Działania organizacji rządowych na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości produktów na przykładzie ryb i ich przetworów

Monika Kołodziejczyk

Kołodziejczyk, Monika
Działania organizacji rządowych na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości produktów na przykładzie ryb i ich przetworów
Contribution of governmental organisations to provision of quality to fish and fishery products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 231-239

Słowa kluczowe

Unia Europejska prawo żywnościowe urzędowa kontrola żywności ryby i ich przetwory

Key words

European Union food law official food controls fish and fishery products

Streszczenie

Wprowadzenie w Polsce wspólnotowego prawa żywnościowego spowodowało zmiany wzakresie działań organizacji rządowych na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości produktów, w tymryb i ich przetworów. Dużo większą rolę odgrywa zapewnienie odpowiedniej higieny produkcji ibezpieczeństwa żywności. Zniesienie obowiązku stosowania Polskich Norm znacząco ograniczyłozakres obligatoryjnych parametrów jakie muszą spełniać ryby i przetwory rybne. Mnogość przepisówprawnych wymaga opracowywania ich szczegółowych analiz.

Abstract

Introduction of European food law in Poland has caused changes in the governmentalactivities aimed at ensuring the appropriate quality of food products including fishery products. Foodhygiene and food safety have gained in importance. However abolition of the obligatory PolishStandards has significantly reduced the number of obligatory parameters that applied to fish andfishery products. The abundance of regulations requires new detailed analyses