Produkcja wołowiny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Anna Witczak

Witczak, Anna
Produkcja wołowiny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Cattle and beef production in Poland on the background of the European Union countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 315-326

Słowa kluczowe

produkcja wołowiny Unia Europejska

Key words

cattle production European Union

Streszczenie

Produkcja i przetwórstwo mięsa czerwonego w Polsce stanowi największy dział polskiejgospodarki żywnościowej. Ważne miejsce w sektorze mięsa czerwonego w Polsce, po produkcjiżywca wieprzowego, zajmuje produkcja wołowiny. W pracy przedstawiono analizę produkcjiwołowiny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w 2005 roku. Określono stopień koncentracjiwzględnej pogłowia, produkcji i uboju bydła w Unii Europejskiej. Ponadto zbudowanokrótkoterminowe, punktowe i przedziałowe prognozy pogłowia, produkcji i uboju bydła w Polsce wlatach 2006-2008..

Abstract

The meat sector in Poland is the biggest one in the Polish food economy. A foremost placein the red meat branch, after pork production, occupies the beef production. The paper presents ananalysis of the cattle production in Poland on the background of other European Union countries in2005. Relative concentration was used for the estimation of the degree of irregularity of stock,production and slaughter of cattle distribution among the European Union countries. The short-termpoint and interval forecasts of stock, production and slaughter of cattle in Poland in 2006-2008 wereprepared