Wpływ planu rozwoju obszarów wiejskich na przemiany w sektorze rolno-spożywczym w województwie kujawskopomorskim na tle kraju

Waldemar Czternasty

Czternasty, Waldemar
Wpływ planu rozwoju obszarów wiejskich na przemiany w sektorze rolno-spożywczym w województwie kujawskopomorskim na tle kraju
Impact of the Plan of Rural Areas Development on agriculture and food economy in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship and the rest of the country
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 35-45

Słowa kluczowe

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dystrybucja pomocy UE

Key words

Plan of Rural Areas Development disbursement of payments

Streszczenie

Omawiane są kwoty wydatkowane na poszczególne działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004 – 2007 w podziale na województwa. Rolnicy w województwie kujawskopomorskim byli jednymi z głównych beneficjentów na tle innych województw

Abstract

Financial aid disbursed in particular actions in years 2004 – 2006 by voivodeships within the framework of Plan of Rural Areas Development is presented. Farmers in the Kujawsko- Pomorskie voivodeship were amongst the main benefeciaries of this aid