Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej

Maria Jeznach

Jeznach, Maria
Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej
International Food Quality Management and Safety Standards in Agribusiness
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 63-69

Słowa kluczowe

standardy zarządzanie jakością

Key words

quality management standards

Streszczenie

W pracy zaprezentowane zostały systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, a w szczególności standardy BRC, IFS oraz EurepGAP. Omówione standardy zyskują na znaczeniu w międzynarodowej wymianie handlowej, gdzie stają się narzędziem konkurencyjności producentów w sektorze rolno-spożywczym.

Abstract

The article presents the food quality management and safety systems, particularly standards: BRC, IFS and EurepGAP. In the international market become these standards more important in the competition between the producers in agribusiness