Wpływ zmiany systemu płatności bezpośrednich na wyniki rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej

Justyna Kalińska

Kalińska, Justyna
Wpływ zmiany systemu płatności bezpośrednich na wyniki rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej
Influence of changing payments scheme on performance of agriculture in selected EU member states
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 70-78

Słowa kluczowe

decoupling SPS (Single Payment Scheme) Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa

Key words

decoupling SPS (Single Payment Scheme) Economics Account for Agriculture

Streszczenie

Przedstawiono strukturę płatności bezpośrednich w wybranych krajach UE, oraz ich wpływ na wartość produkcji rolniczej i wielkość dochodu rolniczego. Podjęto próbę analizy skutków zmiany systemu dla Polski. Analizę oparto na wynikach makroekonomicznych pochodzących z Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa

Abstract

Presented are some results of investigation of the structure of direct payments schemes in the EU member states, their influence on agricultural output and on entrepreneur income. For that purpose results of economic accounts for agriculture (EAA) were used