Poziom i struktura rozdysponowania środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych dla sektora rolnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Walenty Poczta

Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Poziom i struktura rozdysponowania środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych dla sektora rolnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Level and structure of allocation of the European Agricultural Fund for Rural Development funds for agricultural sector in the Central and Eastern European countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 98-105

Słowa kluczowe

kraje EŚiW NPF EFRROW

Key words

Central and Eastern European countries New Financial Perspective EAFRD

Streszczenie

Przedstawiono wielkość środków przeznaczoną dla rolnictwa w UE-27 w ramach Nowej Perspektywy Finansowej (NPF) oraz poziom i strukturę środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (EŚiW) w latach 2007-2013, a także ich relację w stosunku do wartości dodanej brutto

Abstract

Allocation of the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) funds for agricultural sector in the Central and Eastern European countries (CEEC) is presented. Volume of funds allocated per one farm, 1 hectare of agricultural land and 1 person employed in the analyzed sector is compared. Farmers in the Slovak Republic receive the highest support per one farm, the highest is this support per 1 hectare of agricultural land in Slovenia and in Estonia per 1 person employed. The support in relation to gross value added (GVA) varies from 6,7% in the Czech Republic to 69,2% of GVA in the Slovak Republic