Profesor Zbigniew Adamowski, życie i twórczość (jubileusz 80-lecia urodzin)

Stanisław Stańko

Stańko, Stanisław; ORCID: 0000-0001-9698-9316
Profesor Zbigniew Adamowski, życie i twórczość (jubileusz 80-lecia urodzin)
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 13-16