Spółdzielczość bankowa na przyładzie wybranych europejskich banków zrzeszających

Dominik Gajowiak

Gajowiak, Dominik
Spółdzielczość bankowa na przyładzie wybranych europejskich banków zrzeszających
Cooperative banking as exemplified by selected European banking groups
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 165-173

Słowa kluczowe

spółdzielczość bankowa modele spółdzielczości bankowej sytuacja ekonomicznoorganizacyjna

Key words

cooperative banking models of the cooperative banking economic and organisational situation

Streszczenie

Celem opracowania jest próba oceny sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej spółdzielczych grup bankowych, stowarzyszonych w Unico, która jest europejską organizacją ponad wspólnotową. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane opublikowane przez Unico za lata 2005 i 2006.

Abstract

The aim of the paper is an attempt to assess the economic and organisational situation of the cooperative banking groups, associated in Unico. Unico is an European cooperative banking organization uniting some banks from the EU and Switzerland. The analysis is based on data published by Unico for years 2005 and 2006.