Zachowania nabywcze konsumentów na rynku dóbr szybkozbywalnych w latach 1992-2007

Marcin Idzik

Idzik, Marcin; ORCID: 0000-0002-7632-2941
Zachowania nabywcze konsumentów na rynku dóbr szybkozbywalnych w latach 1992-2007
Polish consumers behaviour in the FMCG market in years 1992-2007
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 198-206

Słowa kluczowe

konsument preferencje supermarkety zakupy FMCG promocje

Key words

consumer preference supermarket FMCG promotion

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań nad zwyczajami zakupowymi polskich konsumentów w latach 1992, 1995, 1997-2007, omawiając zmiany trendów w ich upodobaniach i przyzwyczajeniach. Zachowania nabywcze konsumentów polskich uległy przeobrażeniom, zbliżając się do standardów europejskich. W kontekście oceny potencjału ekonomicznego gospodarstw domowych rozpoznano przeobrażenia procesu zakupu dóbr oraz zmiany w opiniach i preferencjach nabywczych konsumentów.

Abstract

The paper presents results of a research of purchase habits of Polish consumers, concerning years 1992, 1995, 1997-2007. It describes changes of consumer preferences and behavioural trends. Polish consumers’ purchase behaviour has been changing and they become similar to the European standards. With relation to the evaluation of economic potential of households some transformations of the goods purchase process as well as changes in consumer purchase opinions and preferences were recognized.