Panelowe klasyfikacyjne modele upadłości ekonomicznej gospodarstw rolniczych

Joanna Kisielińska

Kisielińska, Joanna; ORCID: 0000-0003-3289-1525
Panelowe klasyfikacyjne modele upadłości ekonomicznej gospodarstw rolniczych
Classification panel models of farm bankruptcy
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 259-269

Słowa kluczowe

modele klasyfikacyjne jakościowe modele panelowe

Key words

classification models qualitative panel models

Streszczenie

W artykule przedstawiono cztery klasyfikacyjne modele prognozowania upadłości ekonomicznej gospodarstw rolniczych zbudowane na podstawie danych panelowych. Były to liniowa funkcja dyskryminacyjna, probitowy model dla danych połączonych, probitowy model z efektami losowymi oraz sieć neuronowa. Zbliżona ich jakość wskazuje na liniowość sformułowanego zadania.

Abstract

Four classification models of economic bankruptcy of farms based on panel data are presented in the article. The modelling techniques are linear discrimination function, pooled probit model, random effects probit model and artificial neural network. They give very similar quality of classification, so we can assume that the problem is linear.