Rynek cukru w UE po drugim roku reformy

Arkadiusz Artyszak

Artyszak, Arkadiusz
Rynek cukru w UE po drugim roku reformy
Sugar market in the EU after the second year of reform
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 30-35

Słowa kluczowe

reforma rynku cukru burak cukrowy Unia Europejska

Key words

sugar market reform sugar beet European Union

Streszczenie

Praca przedstawia sytuację na rynku cukru w UE po drugim roku reformy. Głowny cel reformy, czyli zmniejszenie produkcji cukru o 1/3, został praktycznie osiągnięty. W wypadku Polski oznacza to, że z eksportera nasz kraj zmieni się w importera netto cukru.

Abstract

The paper presents the state of the EU sugar market and the sugar beet market after the second year of their reform. The main purpose, i.e. reducing the sugar production by ca. 1/3 has been practically achieved. For Poland it means that from exporter our country, so far net exporter, will become a net importer of sugar