Tendencje zmian cen produktów rolnych i żywnościowych w Polsce w latach 1996-2008

Stanisław Stańko

Stańko, Stanisław; ORCID: 0000-0001-9698-9316
Tendencje zmian cen produktów rolnych i żywnościowych w Polsce w latach 1996-2008
Tendencies in changes of the agricultural products and food prices in Poland in years 1996-2008
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 416-423

Słowa kluczowe

ceny tendencje produkty rolne ceny żywności

Key words

prices tendency agricultural products food prices

Streszczenie

W artykule przedstawiono zmiany cen surowców rolniczych i cen artykułów spożywczych z nich wytwarzanych w Polsce w latach 1996-2008 na rynkach zbóż, wieprzowiny, wołowiny i mleka. Ceny detaliczne rosły szybciej niż ceny surowców rolniczych

Abstract

The aim of the paper is to present the trends of prices of farm products and those of food retail prices in Poland. An increase of prices of farm products as a raw material was smaller than that of the prices of finished food products in years 1997-2008.