Podatek dochodowy od osób fizycznych a wzrost gospodarczy

Agnieszka Deresz, Marian Podstawka

Deresz, Agnieszka
Podstawka, Marian; ORCID: 0000-0002-3834-0743
Podatek dochodowy od osób fizycznych a wzrost gospodarczy
Personal income tax and the economic growth
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.5(20), nr , s. 126-132

Słowa kluczowe

podatek system podatkowy polityka gospodarcza wzrost gospodarczy

Key words

tax tax system economic policy economic growth

Streszczenie

System podatków od dochodów osobistych jest jednym z podstawowych narzędzi służących realizacji wyznaczonych celów gospodarczych. Cele te mają swoje odzwierciedlenie w konstrukcji systemu podatkowego. Za pomocą poszczególnych elementów tego systemu państwo może kształtować politykę gospodarczą. Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie cechy powinien posiadał system podatkowy, aby był skutecznym narzędziem polityki gospodarczej, której głównym celem jest wzrost gospodarczy?

Abstract

The tax system is one of the main tools to which serve to attain the economic aims/goals. These aims are reflected in the composition of the tax system. Individual elements of the system are used to implement the governmental economic policy in a particular area. The aim of this article is an attempt to answer the question: what features should characterize a tax system so as to make it an effective tool of economic policy whose the main aim is the economic growth?