Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnściowym w Polsce

Hanna Górska-Warsewicz

Górska-Warsewicz, Hanna
Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnściowym w Polsce
Prospects for brand development in food sector in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.5(20), nr , s. 7-14

Słowa kluczowe

marka sektor żywnościowy

Key words

brand food sector

Streszczenie

Rozwój przedsiębiorstw w sektorze żywnościowym w Polsce związany jest z tworzeniem przewagi konkurencyjnej w oparciu o markę. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wybranych aspektów związanych z rozwojem marki, z wykorzystaniem wyników badan przeprowadzanych wśród 155 przedsiębiorstw sektora żywnościowego. Rozwój marek w sektorze żywnościowym następuje przez różnicowanie architektury marek, strategii pozycjonowania i identyfikatorów wizualnych, jak również przez działania zwiększające kapitał marki oraz przez modyfikacje produktów istniejących i wprowadzanie rozwiązań lateralnych.

Abstract

Development of companies in the food sector in Poland is related to creation of a brandbased competitive advantage. The aim of this study is a presentation of selected aspects of brand development basing on results of an investigation in 155 food companies. Brand development in the food sector is related to a differentiation of brand architecture, positioning strategies and visual identifiers as well as to activities increasing brand equity. A special attention was given to such directions of brand development as modification of current products and development of lateral innovations.