Produkcja cebul i bulw kwiatowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Wioletta Wróblewska

Wróblewska, Wioletta
Produkcja cebul i bulw kwiatowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Flower bulbs production in Poland and in selected countries in the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.7(22), nr , s. 154-163

Słowa kluczowe

produkcja cebul i bulw kwiatowych Polska Unia Europejska

Key words

flower bulbs production Poland European Union

Streszczenie

Przedstawiono stan i zmiany produkcji cebul i bulw kwiatowych w Polsce i poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz określono perspektywy dalszego jej rozwoju. Przeprowadzone analizy obejmują zmiany powierzchni reprodukcyjnej cebul i bulw kwiatowych w poszczególnych krajach, zmiany struktury obszarowej gospodarstw, struktury gatunkowej upraw i jakości cebul i bulw kwiatowych. Powyższe zjawiska określono przy wykorzystaniu indeksów jednopodstawowych i wskaźników procentowych.

Abstract

This work presents the current state and changes in flower bulbs’ production in Poland and in selected EU member states, as well as prospects for its further development. The analyses concern the changes in flower bulbs’ production area in respective countries, the changes in the farms’ land use structure, in the proportions of species grown and the quality of flower bulbs. The abovementioned phenomena were displayed by using single base and percentage indices.