Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Joanna Kaczorowska

Kaczorowska, Joanna; ORCID: 0000-0002-8622-3912
Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Product innovation activities in the Polish food industry
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.7(22), nr , s. 50-57

Słowa kluczowe

innowacyjność produktowa przemysł spożywczy konkurencyjność przedsiębiorstw żywnościowych

Key words

product innovation activities food industry competitiveness of Polish food industry

Streszczenie

Innowacje produktowe są ważnym narzędziem uzyskiwania przewagi rynkowej, determinującym rozwój przedsiębiorstw w długim okresie. Mimo tego, aktywność polskich przedsiębiorstw spożywczych w tym obszarze jest ciągle niska. Utrzymywanie się tej postawy może się przyczyniać do osłabienia konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw na rynku krajowym oraz globalnym. Najbliższe lata powinny być zatem poświęcone na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz rozwijanie nowoczesnych metod wparcia dystrybucji i sprzedaży. Zwiększenie aktywności polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w obszarze innowacyjnej działalności produktowej będzie sprzyjać także wprowadzaniu produktów dopasowanych do potrzeb współczesnych konsumentów.

Abstract

Product innovations are a powerful instrument for gaining a competitive advantage that determine the growth of company’s market share. Howeever the majority of Polish food industry companies show a low activity in this area, which can result in losing their competitiveness in local and global markets. In the nearest future the companies should be more focused on the Research & Development (R&D) activities as well as on new products’ distribution and sales methods. Strengthening product innovation activities of Polish food industry companies will help introducing new products that meet modern consumer expectations