Wpływ zmiany zasad dotowania na chów i hodowlę owiec w Polsce i UE

Tomasz Rokicki

Rokicki, Tomasz; ORCID: 0000-0003-3356-2643
Wpływ zmiany zasad dotowania na chów i hodowlę owiec w Polsce i UE
Influence of changes in subsidizing principles on the sheep breeding in Poland and in the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 1, s. 106-115

Słowa kluczowe

dotacja pogłowie owiec produkcja owczarska mięso jagnięce

Key words

subsidy sheep population ovine production lamb meat.

Streszczenie

Niższy poziom wsparcia w Polsce i innych krajach UE spowodował spadek pogłowia owiec. Niższe dochody z produkcji owczarskiej wpływały na rezygnację rolników z chowu owiec. W związku z tym produkcja owczarska w wielu krajach UE wymagała dodatkowego wsparcia krajowego. Z mniejszym pogłowiem owiec związana była niższa produkcją mięsa jagnięcego i wyższe jego ceny. W Polsce poziom wsparcia producentów owiec również obniżył się. Zmniejszyło się pogłowie i produkcja mięsa, a ceny utrzymywały się na podobnym poziomie od kilku lat. Produkcja owczarska wymaga więc większego wsparcia, gdyż zmiana sposobu dotowania przyczyniła się do spadku dochodów rolników i pogorszeniu się sytuacji całego sektora owczarskiego

Abstract

The influence of the changes in subsidizing principles on the sheep breeding in Poland and in the EU countries is presented. The lower level of support in Poland and in the other EU countries is influencing a reduction of sheep population. Growing costs of the means of production and a lack of financial liquidity have contributed to the liquidation of many flocks of sheep. The lamb meat production has been decreasing. Its imports and exports have stagnated. Production trends have been identical in Poland and in the EU countries. Ovine production requires subsidies from the state budget or other forms of support