Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków

Wioletta Wróblewska

Wróblewska, Wioletta
Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków
Changes in the ornamental plants trade within the EU following the new members’ accession
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 1, s. 116-124

Słowa kluczowe

handel zagraniczny rośliny ozdobne Unia Europejska

Key words

foreign trade ornamental plants European Union.

Streszczenie

Przeprowadzono analizę wybranych zagadnień importu i eksportu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej w 2003 i 2006 roku. Pojęcie importu i eksportu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej obejmuje wewnętrzny import pomiędzy 15 krajami (2003) i 25 krajami (2006) będącymi członkami tej struktury. Badaniami objęto import i eksport roślin ozdobnych, zgodnie z ujęciem statystycznym przyjmując siedem grup produktów kwiaciarskich. Są to rośliny doniczkowe, kwiaty cięte świeże, kwiaty cięte preparowane, rośliny szkółkarskie, cebule i bulwy kwiatowe, zieleń cięta świeża i preparowana oraz sadzonki. Analizowano poziom i dynamikę zmian importu i eksportu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej w ujęciu wartościowym oraz strukturę geograficzną wewnętrznego handlu na obszarze Wspólnoty.

Abstract

This work presents an analysis of selected issues in the European Union’s internal trade in 2003 and 2006. The analyses concern imports and exports of ornamental plants and distinguish, according to the statistical classification, seven group of ornamental horticultural products. These are pot plants, cut flower fresh, treated cut flowers, ornamental nursery seedlings, flower bulbs, corms and tubers dormant, foliage fresh or treated, cuttings and young plants. The analyses show that the Union’s ornamental plants external trade is dominated by old members of the European Union. New members’ accession did not bring significant changes in the turnover of ornamental products. Most of the ornamental plants exported from the EU member states are directed to its old members. The main recipient in the Union’s market is Germany. This country received over 1/3 of the Union’s export of ornamental horticultural products counted by value. Only 3.17% of the Union’s exports of these products counted by value was directed to the biggest receivers of ornamental products among new members, i.e. Poland, Czech Republic and Hungary. The main ornamental plants providers in the European Union are also old members, especially the Netherlands and Italy. Poland, Czech Republic and Hungary supplied in 2006 to the Union’s market only 1.22% of ornamental plants counted by value.