Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009

Stanisław Stańko

Stańko, Stanisław; ORCID: 0000-0001-9698-9316
Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009
Tendencies in the foreign trade in poultry meat products in Poland in years 1990-2009
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 161-168

Słowa kluczowe

mięso drobiowe produkcja konsumpcja handel zagraniczny tendencje

Key words

poultry meat consumption foreign trade tendency

Streszczenie

W artykule przedstawiono zmiany w produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznym mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009. Polska od 1998 r. jest eksporterem netto mięsa drobiowego i saldo obrotów handlowych poprawia się.

Abstract

The analysis, based on empirical data from the period of 1990-2009, presents the production, consumption and foreign trade in poultry meat and its products. Since 1998, Poland is a net exporter of poultry meat and its products. The balance of Polish trade in these products is improving.