Fundusze unijne w procesie aktywizacji obszarów wiejskich – studium przypadku

Halina Kałuża

Kałuża, Halina
Fundusze unijne w procesie aktywizacji obszarów wiejskich – studium przypadku
European Union funds in the process of activation of rural areas, a case study
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 73-80

Słowa kluczowe

fundusze strukturalne gmina programy operacyjne obszary wiejskie.

Key words

structural funds commune operational programmes rural areas.

Streszczenie

Przedstawiono studium przypadku gminy Zbuczyn należącej do powiatu siedleckiego, którego tematem jest pozyskiwanie środków finansowych z unijnych funduszy strukturalnych. Scharakteryzowano absorpcję środków z funduszy strukturalnych i funduszu społecznego w nowym okresie programowania. Przedstawiono samoorganizację lokalnej społeczności w celu realizacji tzw. małych grantów w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej.

Abstract

The paper presents the utilization of selected European Union funds in the Zbuczyn community, Siedlce poviat. Studies conducted in rural communities show that possibilities exist for developing initiatives to support local development. The work outlines activities of local authorities and non-governmental organizations to receive EU funds for accelerating local development of rural areas