Wpływ globalizacji i prawa europejskiego na rynek środków ochrony roślin w Polsce

Arkadiusz Stajszczak

Stajszczak, Arkadiusz
Wpływ globalizacji i prawa europejskiego na rynek środków ochrony roślin w Polsce
Influence of globalization and European regulations on the plant protection products market in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 2, s. 106-115

Słowa kluczowe

globalizacja regulacje prawne środki ochrony roślin generyki

Key words

globalization law regulations plant protection market generic products

Streszczenie

Autor przedstawia stan rynku środków ochrony roślin na świecie i panujące na nim główne trendy. Omawia procesy globalizacyjne i kluczowe regulacje prawne wpływające na rozwój rynku pestycydów w Unii Europejskiej i Polsce

Abstract

Author presents the world market of plant protection products and its main trends. He describes globalization processes and key legal regulations which influence the pesticide market development in the EU and Poland