Wpływ cen podstawowych produktów mleczarskich na ceny mleka surowego w Nowej Zelandii

Sławomir Juszczyk

Juszczyk, Sławomir; ORCID: 0000-0003-3790-6247
Wpływ cen podstawowych produktów mleczarskich na ceny mleka surowego w Nowej Zelandii
The influence of basic dairy products prices on the raw milk prices in New Zealand
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 2, s. 56-66

Słowa kluczowe

zmienność cen mleka modele ekonometryczne ceny sera cheddar OMP i masła Nowa Zelandia Unia Europejska

Key words

milk price variability econometric model cheddar cheese SMP and butter price New Zealand European Union

Streszczenie

Artykuł poświecony jest zagadnieniu możliwości oddziaływania na poziom cen mleka surowego poprzez ceny kluczowych artykułów pochodnych, będących powszechnym przedmiotem handlu międzynarodowego. W toku rozważań ustalono, że nie ceny mleka kształtują ceny podstawowych artykułów pochodnych takich jak ser twardy cheddar, odtłuszczone mleko w proszku i masło w blokach, lecz ceny tych produktów kształtują cenę mleka surowego. Może to mięć znaczeni w oddziaływaniu na poziom cen skupu mleka w Unii Europejskiej po zniesieniu kwot mlecznych

Abstract

The paper presents the concept of econometric models for predicting the level of prices of raw milk in New Zealand, based on the prices of SMP, butter and cheddar cheese, as the products strongly correlated with the prices of raw milk. The article also states that the prices of basic products which are a commodity in international exchanges influence on the prices of raw milk and not vice versa.