Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE

Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka

Kociszewski, Michał
Szwacka-Mokrzycka, Joanna; ORCID: 0000-0001-5197-6212
Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE
Conditions for development of the food industry after the Polish accession to the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 2, s. 67-77

Słowa kluczowe

przemysł spożywczy konkurencyjność przemysłu spożywczego eksport produktów spożywczych strategie marketingowe przedsiębiorstw

Key words

food industry competitiveness of food industry export of food products marketing strategies.

Streszczenie

Artykuł przedstawia rolę i znaczenie czynników określających konkurencyjność przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE. Omówione zostały kierunki rozwoju przetwórstwa spożywczego w Polsce na tle UE. Podkreślone zostały uwarunkowania konkurencyjności przemysłu spożywczego. Osobne miejsce w prezentowanym artykule zajęła typologia strategii marketingowych dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Ustalono, iż w kolejnych latach przewagi kosztowocenow będą ulegały zmniejszeniu ze względu na wzrost aktywności producentów żywności spoza UE i w jej obrębie. Podkreślono, że konkurencyjność na rynkach zagranicznych jest efektem niskich cen i kosztów produkcji, innowacyjności, ale też efektywności zarządzania marketingowego

Abstract

The paper presents an estimation of the Polish food industrys attractiveness and the implications of competition strategy. Special attention was paid to the choice of marketing strategy options for big and small companies. For typology marketing strategy a new methodological approach, consisting in a complementary utilisation of quantitative and qualitative methods, is used. In subsequent years, the price and cost advantages will diminish due to an increased activity of food producers from outside and inside of the EU. The competitiveness in foreign markets is a result of low prices and production costs, innovations, but also the effectiveness of marketing management