Handel światowy artykułami rolno-spożywczymi w latach 2000-2009, miejsce nowych państw członkowskich UE

Małgorzata Bułkowska

Bułkowska, Małgorzata
Handel światowy artykułami rolno-spożywczymi w latach 2000-2009, miejsce nowych państw członkowskich UE
World trade in food and agricultural products in 2000-2009, involvement of the new EU member states
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 4, s. 48-55

Słowa kluczowe

handel zagraniczny artykuły rolno-spożywcze saldo obrotów handlowych przewagi komparatywne Unia Europejska nowe państwa członkowskie

Key words

foreign trade agri-food products agri-food trade balance comparative advantages European Union the new member states

Streszczenie

W artykule przeanalizowano zmiany w światowym handlu artykułami rolno-spożywczymi w latach 2000-2009. Szczególną uwagę położono na określenie nowych tendencji, powstałych po 2004 roku wskutek rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie. Do analizy wykorzystano dane z bazy Comtrade/UN oraz Eurostatu, przy użyciu klasyfikacji HS2 (kody 01-24).

Abstract

The article examines changes in the global trade in agri-food products in 2000-2009. Particular attention was placed on identifying new trends, created after 2004, due to the enlargement of the European Union with the new member states. For the analysis data from the Comtrade database / UN and the Eurostat, using the HS classification (codes from 01 to 24), were used.