Koszt zakupu usług w całkowitych kosztach produkcji rolniczej gospodarstw, analiza porównawcza na przykładzie Polski i Niemiec

Małgorzata Kołodziejczak

Kołodziejczak, Małgorzata; ORCID: 0000-0001-5615-5560
Koszt zakupu usług w całkowitych kosztach produkcji rolniczej gospodarstw, analiza porównawcza na przykładzie Polski i Niemiec
The cost of services as a part of total farm costs, a comparative analysis on the example of Poland and Germany
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 4, s. 98-108

Słowa kluczowe

rolnictwo usługi regiony Europejska Jednostka Wielkości typy rolnicze

Key words

agriculture services regions European Size Unit types of farming

Streszczenie

W artykule podjęto próbę przedstawienia udziału kosztu zakupu usług w kosztach produkcji w rolnictwie polskim i niemieckim na tle Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono w oparciu o bazę danych systemu rachunkowości rolnej FADN. Analizą objęto usługi według regionów, klas wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Zidentyfikowano ich udział w zużyciu pośrednim, a także ich koszt w przeliczeniu na jedno gospodarstwo i 1 ha UR w 2008 roku. Wykazano, że występuje zauważalna różnica w tym zakresie pomiędzy rolnictwem polskim i niemieckim.

Abstract

The aim of the paper was to assess the share of services in the production costs of in Polish and German agriculture in comparison with all the EU countries. The analysis was based on the Farm Accountancy Data Network (FADN). The research covered services according to the regions of the European Union, different economic size classes (ESU) and different types of farming (TF). The services costs share in the intermediate consumption of resources, their value per farm and per one hectare of agricultural land in 2008 were evaluated. It was proved that a significant difference between the cost of these services in Poland and Germany existed.