Spożycie mięsa drobiowego w Polsce po integracji z Unią Europejską

Małgorzata Kosicka-Gębska

Kosicka-Gębska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-2043-7627
Spożycie mięsa drobiowego w Polsce po integracji z Unią Europejską
Consumption of Poultry Meat in Poland after Accession to the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 1, s. 105-112