Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego

Stanisław Kowalczyk

Kowalczyk, Stanisław
Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego
The Consequences of Globalization for European Agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 1, s. 113-126