Innowacyjność działań gospodarstw sadowniczych w regionie Grójca i Warki w aspekcie konkurencyjności regionu

Anna Mazurkiewicz-Pizło

Mazurkiewicz-Pizło, Anna; ORCID: 0000-0001-8273-2229
Innowacyjność działań gospodarstw sadowniczych w regionie Grójca i Warki w aspekcie konkurencyjności regionu
Innovative Activity of Orchard Farms in Grójec and Warka Region in Terms of the Region's Competitiveness
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 1, s. 127-137