Płatności ONW a regionalne zróżnicowanie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce

Adrian Sadłowski

Sadłowski, Adrian; ORCID: 0000-0003-2969-4926
Płatności ONW a regionalne zróżnicowanie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce
The LFA Payments and Regional Differentiation of Farm Net Income in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 1, s. 149-157