Zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie w praktyce wybranych krajów na świecie

Marta Śmigla

Śmigla, Marta
Zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie w praktyce wybranych krajów na świecie
Price Risk Management in Agriculture in Practice of Selected Countries in the World
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 1, s. 158-167