Polski eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji

Wiesława Cieślewicz

Cieślewicz, Wiesława
Polski eksport produktów rolno-spożywczych do Rosji
Polish Exports of Agro-Food Products to Russia
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 1, s. 18-30