Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010

Zbigniew Floriańczyk, Włodzimierz Rembisz

Floriańczyk, Zbigniew
Rembisz, Włodzimierz; ORCID: 0000-0001-9941-3398
Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010
Profitability and Productivity of Polish Agriculture Versus Those of EU Agriculture in 2002-2010
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 1, s. 53-62