Potencjał biomasy województwa zachodniopomorskiego w aspekcie wykorzystania do celów energetycznych

Dorota Agnieszka, Michał Jasiulewicz

Agnieszka, Dorota
Jasiulewicz, Michał
Potencjał biomasy województwa zachodniopomorskiego w aspekcie wykorzystania do celów energetycznych
The Potential of Biomass used for Energetic Purposes in Zachodniopomorskie voivodeship
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 1, s. 83-93